Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Sivas Kongresi Önemi Özellikleri Sonuçları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı üzerine, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle,4 Eylül 1919 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal kongredir.Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle Sivas Kongresi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür. 
 

Sivas Kongresi’nde Alınan Kararlar

1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.
5. Manda ve himaye kabul edilemez.
6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.
7. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.
 
Sivas Kongresi Temsil Heyeti’ni, Erzurum Kongresi'nde seçilmiş olanlar, Heyet-i Temsiliye tarafından seçilmiş olanlar ve Sivas Kongresi'nde seçilenler oluşturuyordu. Temsil Heyeti 16 kişiden oluşmaktaydı. Oluşturulan yeni Temsil Heyeti’nin başına Mustafa Kemal getirildi.
 

Sivas Kongresinin Önemi

1.Kongreler dönemi kapandı
2.Misak-ı Milli esasları belirlendi
3.Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi
4.Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı
5.Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı
6.Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı
7.Mustafa Kemal lider olarak benimsendi
8.Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı
9.Mondros Mütarekesi reddedildi
10.Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu
11.Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi
12.Mandacılık kesin olarak reddedildi
13.Kuva-yı Milliye cepheleri arasında kumanda bir­liği sağlandı
 

Sivas Kongresinde Karşılaşılan Sorunlar

1.İstanbul hükümeti ve işgal güçlerinin engellemesi sonucunda kongreye beklenildiği kadar üye katıla­madı (38 kişi katıldı.)
2.Elazığ valisi Ali Galip’in kongreyi basacağı şayi­ası yayıldı (Ali Galip Sivas’taki askeri birlikten çekindiği için kongreyi basamadı)
3.Fransızların Sivas’ı işgal edeceği haberleri ya­yıldı. (Mustafa Kemal böyle bir şeyin mümkün olmayacağını belirtti)
4.İlk anda Mustafa Kemal kongreye başkan seçil­mek istenmediyse de; uzun tartışmalar sonucunda Mustafa Kemal kongreye başkan seçildi.
5. Delegelerin büyük bir çoğunluğu ABD manda­sını savundu. Fakat Mustafa Kemal, ABD mandası­nın Türk milleti için uygun olmadığını delegelere anlatıp kabul ettirince; ABD mandası da kesin ola­rak reddedildi.( ABD Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulmasını istiyor; Osmanlı ülkesinin parçalanmasını öngörüyor; Türkiye’nin mandaterli­ğini ise istemiyordu)
6.İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal ve kongreye katılanlar için tutuklama kararı çıkardı.
Açıklama: Erzurum Kongresi’nin kararları Sivas Kongre­si’nin birinci maddesi olarak kabul edildiği için Sivas Kongresi Erzu­rum Kongresi’ne göre daha kısa sürmüştür.
 

Sivas Kongresinin Özellikleri

1. Toplanması ve aldığı kararlar yönüyle millidir.
2. Mustafa Kemal’in güç ve otoritesi artmış milli bir lider olarak ortaya çıkmıştır.
3. Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış, millete mal edilmiştir.
4. Sivas Kongresi’nde Ali Fuat Paşa Batı Cephesi  Komutanlığı’na getirilmiş, böylece Temsil Heyeti yürütme gücünü ilk kez kullanmıştır.
 

Sivas Kongresinin Sonuçları 

1. Mustafa Kemal İstanbul ile haberleşmeme emrini vermiştir.
2. Padişahtan Mebusan Meclisi’nin bir an önce toplanmasını ve Damat Ferit’in istifa etmesini istemiştir.
3. Anadolu’daki gelişmeleri önleyemeyen Damat Ferit Paşa istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kurulmuştur.
Not: Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısı Damat Ferit’in istifasıdır. 
4. Vatansever bir kişi olan Ali Rıza Paşa milli mücadelecilerle iyi geçinmeye çalışmış, gönderdiği temsilcilerle Amasya Görüşmeleri’ni yapmıştır.


Sivas Kongresi Önemi Özellikleri Sonuçları Resimleri

 • 5
  Sivas Kongresi 3 yıl önce

  Sivas Kongresi

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Sivas Kongresi Önemi Özellikleri Sonuçları Sunumları

 • 7
  Önizleme: 3 ay önce

  Sivas Kongresi PDF Resimli Konu Anlatımı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Pdf içeriği şu an görüntülenemiyor. İndir butonuna basıp indiriniz.
 • 5
  Önizleme: 3 ay önce

  Sivas Kongresi Power Point Slayt Sunumu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi1SİVAS KONGRESİ

  2. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi2Sivas Kongresi ( 4-11 Eylül 1919)1. Amasya Genelgesi’nde Sivas’ta toplanma kararı alınmıştı.2. Bu nedenle Mustafa Kemal, Erzurum’dan sonra Sivas’a geçti.3. Sivas’ta arkadaşlarıyla görüşmeler yaptı.style.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi3Sivas Kongresi Öncesinde Yaşanan Sorunlarstyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi4Sivas Kongresistyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi5Sivas KongresiPeki Neden?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi6Sivas Kongresi1. Tüm cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.2. Erzurum Kongresi’nde doğu illerini temsilen seçilen Temsil Heyeti yurdun tamamını temsil edecek şekilde genişletildi.style.visibility

  7. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi7Sivas Kongresi3. Temsil Heyeti’nin başkanlığına yine Mustafa Kemal geçti. Artık Mustafa Kemal, ulusal bir liderdir. 4. Manda ve himaye fikri, kesin olarak reddedildi.style.visibility

  8. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi8Sivas Kongresi5. Temsil Heyeti Ali Fuat Cebesoy’u, Batı Cephesi Komutanlığı’ na atadı.6. Halkı bilinçlendirmek ve doğru bilgi almasını sağlamak için İrade-i Milliye adıyla bir gazete kuruldu.style.visibility

  9. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi9SONUÇDamat Ferit Paşa, Kongre’yi dağıtmak istedi.Ali Galip, burada görevlendirildi.Ali Galip, başarılı olamadı.İstanbul ile tüm iletişim kesildi.Damat Ferit Paşa istifa etti.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sivas Kongresi10ATATÜRK’ÜN KURTULUŞ YOLCULUĞU

Sivas Kongresi Önemi Özellikleri Sonuçları Videoları

 • 6
  3 ay önce

  Bu videoya açıklama eklenmemiş.

 • 4
  3 ay önce

  Sivas Kongresi (4-11 EYLÜL 1919)

Sivas Kongresi Önemi Özellikleri Sonuçları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sivas Kongresi Önemi Özellikleri Sonuçları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sivas Kongresi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)